Stan realizacji projektów SBO 2014-2019

Realizacje projektów

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, CHODNIKÓW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL.KRAKOWSKIEJ, ZBÓJNICKIEJ I LWOWSKIEJ W SZCZECINIE

Edycja: 2015

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, budowę chodników wzdłuż ulic Krakowskiej i Zbójnickiej, rozbiórkę schronu przy ul.Krakowskiej, budowę miejsc postojowych przy boisku.


BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W ŚRÓDMIEŚCIU SZCZECINA

Edycja: 2015

Zadanie zakłada budowę wybiegu dla psów w centrum miasta. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu wskazanego terenu, w dalszej kolejności ogrodzenie terenu, ustawienie przeszkód dla psów, ławek dla właścicieli psów.


MODERNIZACJA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD AL. WYZWOLENIA

Edycja: 2015

Zadanie obejmuje gruntowną modernizację przejścia podziemnego przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie ze szczególnym naciskiem na przystosowanie go dla matek z dziećmi w wózkach, osób niepełnosprawnych.


REALIZACJA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU REMONTU I MODERNIZACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE

Edycja: 2015

Zadanie obejmuje: 1. Zakup nowych bud dla psów., 2. Zakup dużych klatek kennelowych do pomieszczenia w którym przebywają szczenięta., 3. Remont boksów dla psów aktualnie leczonych., 4. Montaż nawiewu ciepłego powietrza lub wyłożenie posadzki z ogrzewaniem w boksach dla psów., 5. Zakup wyposażen...


REMONT CHODNIKA I PRZYSTANKÓW UL. ASNYKA PLUS DODATKOWE WIATY ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO POD KĄTEM FUNKCJONALNOŚCI I ESTETYKI W TYM REJONIE

Edycja: 2015

Zadanie zakłada wyremontowanie chodnika po obu stronach ul.Asnyka na odcinku od ul.Kadłubka do zakola Ronda Sybiraków przy ul. Niemcewicza oraz wykonanie brakującej nawierzchni w wiacie przystanku tramwajowo/autobusowego w kierunku centrum. Postawienie dodatkowych wiat na przystankach po obu stronac...


ROWEROWA REWOLUCJA - 20 ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W MIEŚCIE

Edycja: 2015

Zadanie zakłada utworzenie ścieżek rowerowych na lewobrzeżnej części Szczecina. Projekt obejmuje ulice, które są na tyle szerokie, że można na nich (zazwyczaj bez likwidacji pasów ruchu ogólnego) wyznaczyć ścieżki w formie pasów rowerowych: Kołłątaja, Emilii Plater, Zaleskiego, Słowackiego, Dubois, ...


UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY GŁĘBOKIEJ

Edycja: 2015

Zadanie zakłada tymczasowe utwardzenie ul. Głębokiej na szerokości 5m i łącznej długości ok.. 680 mb oraz remont ul. Głębokiej (jezdnia, chodnik, wjazdy) na odcinku ok.. 300mb, wykonanie (uzupełnienie) ok. 150mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wykonanie ok. 400mb oświetlenia ulicznego do o...