Stan realizacji projektów SBO 2014-2019

Realizacje projektów

STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY TME

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje zamontowanie jednej stacji wraz z rowerami Szczecińskiego Roweru Miejskiego przy TME.


ALEJA KWIATOWA W KWIATACH

Edycja: 2016

Zadanie obejmuje przywrócenie alei kwiatowej jej dawnej funkcji, ożywienie terenu poprzez nasadzenia kwiatów, zarówno w pasie biegnącym wzdłuż alei, jak i w specjalnych pojemnikach. Ponadto przywrócenie handlu kwiatami na alei poprzez umieszczenie tam stylizowanych pawilonów, które byłyby obsadzone ...


BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA UL.SZEROKIEJ

Edycja: 2016

Zadanie zakłada wykonanie projektu, budowę ścieżki rowerowej.


PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

Edycja: 2016

Zadanie zakłada: prace ziemne, zagospodarowanie cieku wodnego Warszowiec, wykonanie alejek parkowych, wybudowanie boiska, wybudowanie 2 placów zabaw, ustawienie małej architektury, nasadzenie zieleni.


PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PRZELOTOWEJ, ŁUBINOWEJ, NAŁKOWSKIEJ I HANDLOWEJ CELEM POPRAWY PŁYNNOŚCI RUCHU I BEZPIECZEŃSTWA

Edycja: 2016

Zadanie obejmuje strategiczny węzeł komunikacyjny łączący trzy osiedla. Węzeł w godzinach szczytu stanowi bardzo niebezpieczne miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów.


PŁYWAJĄCA RUSAŁKA POWRÓT ŁODZI WIOSŁOWYCH NA JEZIORO RUSAŁKA ORAZ ARANŻACJA BRZEGU WYSPY

Edycja: 2016

Zadanie obejmuje: 1. aranżację linii brzegowej jeziora z uprzystępnieniem dostępu do wody, na odcinku o długości około 300m; 2. aranżację przestrzeni nabrzeża za pomocą mebli miejskich i elementów małej architektury; 3. stworzenie systemu bezobsługowego wypożyczania łodzi wiosłowych na jeziorze (...


SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI - DRUGI ETAP

Edycja: 2016

Zadanie obejmuje rozbudowę obecnie istniejącego systemu roweru miejskiego o dodatkowe stacje zgodnie z wypracowana koncepcją rozbudowy przez zespół konsultacyjny SRM.


SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI - DRUGI ETAP

Edycja: 2016

Zadanie obejmuje rozbudowę obecnie istniejącego systemu roweru miejskiego o dodatkowe stacje zgodnie z wypracowana koncepcją rozbudowy przez zespół konsultacyjny SRM.


ADAPTACJA I RENOWACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO (BEZ OŚWIETLENIA BOISKA) NA DZIAŁCE NR 106/2 Z OBRĘBU 4107 SZCZECIN DĄBIE POŁOŻONEJ PRZY UL.ORLEJ

Edycja: 2015

Zadanie zakłada renowację boiska sportowego przy ul.Orlej wraz z budową przylegających do niego boisk treningowych polegająca na wyrównaniu terenu, założeniu drenażu i systemu do nawadniania, przygotowaniu murawy, ogrodzeniu terenu, oświetlenia jednego boiska oraz budowie zaplecza socjalno-sanitarne...


ARKONKA I GOPLANA - OŚWIETLENIE I OZNACZENIE ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WRAZ Z USTAWIENIEM ŁAWEK

Edycja: 2015

Zadanie zakłada: uzupełnienie oświetlenia na ścieżce turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka na brakującym odcinku, oświetlenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Goplana, zakup i montaż ławek wraz z koszami na śmieci, oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpielisk...