Stan realizacji projektów SBO 2014-2019

Realizacje projektów

FUNDACJA NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT DZIKA OSTOJA - OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia terenu, budowę woliery, budowę biura z zapleczem gospodarczo - sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami, monitoring wraz z wyposażeniem w sprzęt medialny, drogi i place, budowę salki edukacyjnej wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu do chwytania, rehabil...


INTELIGENTNE MEBLE SOLARNE

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje zakup i ustawienie 10 ławek solarnych w następujących lokalizacjach: Bulwar Piastowski – 3 szt., Park im. S. Nadratowskiego – 1 szt., Park im. S. Żeromskiego – 3 szt., Park im. J. Kasprowicza – 3 szt.


KWIATY W MIEŚCIE - PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje przygotowanie łąki kwietnej nie będącej jedynie monokulturową murawą trawnikową, ale wielogatunkowym kwitnącym przez większą część okresu wegetacji kolorowym kobiercem. Dotyczy pasa zieleni w ciągu trasy średnicowej między skrzyżowaniem z ul. Warcisława i Krasińskiego. Obszar o powi...


PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA -SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje rewitalizację Parku Brodowskiego na osiedlu Żelechowa poprzez stworzenie: sensorycznego ogródka zabaw dla najmłodszych i niepełnosprawnych, placu zabaw dla dzieci starszych, boiska wielofunkcyjnego, kąciku relaksacyjnego dla seniora oraz wiat na ognisko.


REWITALIZACJA FRAGMENTU PARKU KSIĘDZA ALBERTA WILIMSKY`EGO W PODJUCHACH

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje rewitalizację wybranych funkcji istniejącego parku: siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Nastąpi selekcja i częściowe wykorzystanie istniejących sprzętów (nadających się do dalszego użytku) oraz dostawienie zupełnie nowych elementów wyposażenia. W ramach zadania, jako element eduka...


RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje wykonanie chodników w obrębie ulic: Drzymały, Pl. Zawiszy Czarnego oraz Czarnieckiego.


RÓŻANE OGRODY W KIJEWIE

Edycja: 2017

Zadane obejmuje nasadzenia krzewów ozdobnych.


SCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK. H. KUPCZYKA MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę ścieżki rowerowo - pieszej wzdłuż ogrodzenia Kąpieliska Głębokie przy ul. podpułkownika Hieronima Kupczyka (odcinek o długości około 400 m). Inwestycja będzie wymagała przesunięcia ogrodzenia kąpieliska o ok. 2 - 3 metry bliżej jeziora.


SIŁOWNIA STREET WORKOUT NA STADIONIE ARKONI SZCZECIN

Edycja: 2017

Zadanie obejmuje wykonanie siłowni street workout na ogólnodostępnym terenie przy stadionie Klubu Sportowego Arkonia Szczecin wraz z zestawem urządzeń tj. 8 drążków na różnych wysokościach, drążek „żmijka”, ławka skośna, ścianka, wieża trójkątna, kółka gimnastyczne, poręcze skośne, poręcze równoległ...


STACJA ROWERU MIEJSKIEGO NA DUŃSKIEJ

Edycja: 2017

Zadanie zakłada rozbudowę obecnego systemu roweru miejskiego o dodatkową stację na ul. Duńskiej.