Stan realizacji projektów SBO 2014-2019

Realizacje projektów

MODERNIZACJA (REWALORYZACJA) STAWU BRODOWSKIEGO WRAZ Z OKOLICZNYMI TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO NIEGO

Edycja: 2014

Zadanie zakłada realizację projektu rewitalizacji Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów przygotowanego przez Radę Osiedla Niebuszewo jako inwestycję do realizacji w 2012 w ramach "współfinansowania inwestycji rad osiedli na 2012".


STWORZENIE SZCZECIŃSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

Edycja: 2014

Zadanie zakłada stworzenie sieci złożonej z kilku, bądź kilkunastu stacji rowerowych w różnych punktach miasta. Ważnym elementem jest wyznaczenie dogodnych miejsc na wypożyczalnie.


ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA"

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje budowę drewnianej wiaty do organizacji integracyjnych spotkań społeczności lokalnej oraz modernizację istniejącej drogi dojazdowej.


BUDOWA BOISKA PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje budowę boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z piłkochwytami, bramkami.


CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje budowę asfaltowego ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z trzema wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi pasami o długości ok. 1,5 km, w miejscu istniejącego szlaku. Zadanie zakłada  również uzupełnienie infrastruktury o dodatkowe ławki i kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.


EDUKACYJNY PLAC ZABAW

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje stworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7, na którym zainstalowane zostaną urządzenia do zabawy oraz nauki. 


INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje stworzenie artystycznej instalacji upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów.


LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje stworzenie lapidarium poprzez zebranie i oczyszczenie przewróconych nagrobków oraz wbudowanie ich zgodnie z założoną kompozycją, a także postawienie tablic informacyjnych o charakterze historycznym.


OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI SPACEROWEJ PRZY JEZIORZE SŁONECZNYM

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje instalację 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi wzdłuż ścieżki spacerowej przy Jeziorze  Słonecznym od strony ulicy Derdowskiego.


PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

Edycja: 2019

Zadanie obejmuje wykonanie trzyfunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o sztucznej nawierzchni,placu aktywności z podestem i trzepakiem, oświetlenia, tarasu widokowego oraz siłowni pod chmurką  w postaci "ścieżki zdrowia".