Kiedy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za niepoprawny?

Formularz musi zostać wypełniony przez lidera we wszystkich polach obowiązkowych od 1 do 9. Formularz elektroniczny dostępny w serwisie: sbo.szczecin.eu uniemożliwi pozostawienie pustego pola.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący liderem lub liderką projektu do SBO składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia dotyczące:

·         wyrażenia zgody na udostępnienie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje),

·         wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO 2020, w tym zamieszczenie przesłanego formularza na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje),

·         zapoznania się z informacją o realizacji obowiązku informacyjnego przez Administratora danych osobowych.

Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez lidera lub liderkę zgłaszanego zadania spowoduje negatywną weryfikację projektu.