Jakie zadania mogą być finansowane ze środków SBO 2020?

Wszystkie projekty składane do SBO muszą należeć do zadań własnych Miasta. Mogą być to zadania: o charakterze inwestycyjnym, o charakterze nieinwestycyjnym, tzw. projekty miękkie, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, których szacunkowy koszt nie przekracza puli środków właściwej danemu obszarowi.