Co jeśli pomysł do SBO ma wielu autorów?

Jeśli pomysł ma wielu autorów, musi złożony złożony przez jedną osobę: liderkę lub lidera, z którym w razie potrzeby będą kontaktowali się urzędnicy Urzędu Miasta Szczecin w czasie weryfikacji wniosków. W formularzu projektu istnieje również możliwość dopisania imion i nazwisk współautorów projektu.