ARKONKA I GOPLANA - OŚWIETLENIE I OZNACZENIE ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WRAZ Z USTAWIENIEM ŁAWEK

Opis projektu:

Zadanie zakłada: uzupełnienie oświetlenia na ścieżce turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka na brakującym odcinku, oświetlenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Goplana, zakup i montaż ławek wraz z koszami na śmieci, oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka oraz Jeziora Goplana słupkami drewnianymi w odcinkach do 500 metrów, stworzenie i montaż dwóch tablic informacyjnych opisujących wyżej wymienione ścieżki turystyczno-rekreacyjne.

Edycja SBO:
2015

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Gospodarki Komunalnej

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało oświetlenie trasy w Lasku Arkońskim (łącznie 120 punktów świetlnych) wraz z montażem elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci oraz słupki kilometrażowe.

Lokalizacja na mapie:

53.467718093589, 14.496955166456