REMONT CHODNIKA I PRZYSTANKÓW UL. ASNYKA PLUS DODATKOWE WIATY ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO POD KĄTEM FUNKCJONALNOŚCI I ESTETYKI W TYM REJONIE

Opis projektu:

Zadanie zakłada wyremontowanie chodnika po obu stronach ul.Asnyka na odcinku od ul.Kadłubka do zakola Ronda Sybiraków przy ul. Niemcewicza oraz wykonanie brakującej nawierzchni w wiacie przystanku tramwajowo/autobusowego w kierunku centrum. Postawienie dodatkowych wiat na przystankach po obu stronach ul.Asnyka.

Edycja SBO:
2015

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z jej uzgodnieniem i zebraniem wszelkich niezbędnych opinii. Na jej podstawie  zawarcie umowy  na wykonanie inwestycji poprzez wymianę i regulację istniejącej nawierzchni chodników oraz budowę chodnika w obrębie przystanków komunikacji miejskiej".
Zakres wykonanych prac:
- krawężnik kamienny - rozbiórka  29 mb
- płyty betonowe i kamienne -  rozbiórka 816+88= 904 m2
- krawężnik kamienny  - obramowanie - 25 mb
- obrzeże betonowe 6x20x100xcm - obramowanie  340 mb
- płyty betonowe chodnikowe 50x50 - chodnik 965 m2
- płyty kamienne - regulacja  88 m2.

Lokalizacja na mapie:

53.446036883131, 14.550577706487