ADAPTACJA I RENOWACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO (BEZ OŚWIETLENIA BOISKA) NA DZIAŁCE NR 106/2 Z OBRĘBU 4107 SZCZECIN DĄBIE POŁOŻONEJ PRZY UL.ORLEJ

Opis projektu:

Zadanie zakłada renowację boiska sportowego przy ul.Orlej wraz z budową przylegających do niego boisk treningowych polegająca na wyrównaniu terenu, założeniu drenażu i systemu do nawadniania, przygotowaniu murawy, ogrodzeniu terenu, oświetlenia jednego boiska oraz budowie zaplecza socjalno-sanitarnego. Przystosowanie boisk do meczów i treningów piłki nożnej seniorów oraz młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych.

Edycja SBO:
2015

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno – socjalnego (bez oświetlenia boiska) położonego przy ul. Orlej.
Wykonano roboty w zakresie Etapu I : (bez budynku zaplecza sanitarno-socjalnego).

 

Lokalizacja na mapie:

53.374141382383, 14.689927176307