UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY GŁĘBOKIEJ

Opis projektu:

Zadanie zakłada tymczasowe utwardzenie ul. Głębokiej na szerokości 5m i łącznej długości ok.. 680 mb oraz remont ul. Głębokiej (jezdnia, chodnik, wjazdy) na odcinku ok.. 300mb, wykonanie (uzupełnienie) ok. 150mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wykonanie ok. 400mb oświetlenia ulicznego do ostatniego z istniejących domów.

Edycja SBO:
2015

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane.
W ramach zadania wykonano:
1. Przebudowę ul. Głębokiej w Szczecinie
2.  Przyłącze ul. Głębokiej
Zakres:
1. Roboty przygotowawcze
2. Odwodnienie korpusu drogowego
3. Podbudowa
4. Nawierzchnie
5. Roboty wykończeniowe
6. Elementy ulic
7. Roboty sanitarne
8. Roboty elektryczne
Nawierzchnia do przebudowy - 4.149 m2
Oświetlenie - 10 sztuk

Lokalizacja na mapie:

53.5184244, 14.5934495