PŁYWAJĄCA RUSAŁKA POWRÓT ŁODZI WIOSŁOWYCH NA JEZIORO RUSAŁKA ORAZ ARANŻACJA BRZEGU WYSPY

Opis projektu:

Zadanie obejmuje:
1. aranżację linii brzegowej jeziora z uprzystępnieniem dostępu do wody, na odcinku o długości około 300m;
2. aranżację przestrzeni nabrzeża za pomocą mebli miejskich i elementów małej architektury;
3. stworzenie systemu bezobsługowego wypożyczania łodzi wiosłowych na jeziorze (Boat_S);
4. umiejscowienie altany japońskiej oraz budowa pomostu do cumowania łodzi.

Edycja SBO:
2016

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Gospodarki Komunalnej

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Po zakończeniu uzgodnień Programu Funkcjonalno-Użytkowego, planowane jest udzielenie zamówienia  na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”).

Lokalizacja na mapie:

53.445678862848, 14.533733492191