BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA UL.SZEROKIEJ

Opis projektu:

Zadanie zakłada wykonanie projektu, budowę ścieżki rowerowej.

Edycja SBO:
2016

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Gospodarki Komunalnej

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Realizacja zadania związana jest z przebudową ul. Szafera, obejmującą przedłużenie torowiska i budowę nowej pętli tramwajowo - autobusowej obok hali Netto Arena oraz wykonanie nowej ulicy roboczo nazwanej Nowoszeroką (ulica równoległa do istniejącej Szerokiej), wzdłuż której po obu stronach powstanie ścieżka rowerowa. Trwa procedura przetargowa I etapu inwestycji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Został wybrany wykonawca I etapu inwestycji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Realizacja zadania związana jest z  przebudową ul. Szafera, obejmującą przedłużenie torowiska i budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej obok hali Netto Arena oraz wykonanie nowej ulicy roboczo nazwanej Nowoszeroką (ulica równoległa do istniejącej Szerokiej), wzdłuż której po obu stronach powstanie ścieżka rowerowa.Trwa procedura przetargowa I etapu inwestycji.

Lokalizacja na mapie:

53.4549442, 14.484911