SCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK. H. KUPCZYKA MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę ścieżki rowerowo - pieszej wzdłuż ogrodzenia Kąpieliska Głębokie przy ul. podpułkownika Hieronima Kupczyka (odcinek o długości około 400 m). Inwestycja będzie wymagała przesunięcia ogrodzenia kąpieliska o ok. 2 - 3 metry bliżej jeziora.

Edycja SBO:
2017

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp.z o.o.

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Została podpisana umowa z wykonawcą. Termin oddania inwestycji do końca października 2020r.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przekazała do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych wymagane dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Węzeł przesiadkowy Głębokie”. W ciągu najbliższych kilku dni przetarg zostanie ogłoszony na stronie spółki oraz na tablicy ogłoszeń UM Szczecin.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy ul. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Zakończono prace projektowe i odebrano dokumentację dla zadania .

Lokalizacja na mapie:

53.472233333968, 14.479085255955