FUNDACJA NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT DZIKA OSTOJA - OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia terenu, budowę woliery, budowę biura z zapleczem gospodarczo - sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami, monitoring wraz z wyposażeniem w sprzęt medialny, drogi i place, budowę salki edukacyjnej wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu do chwytania, rehabilitacji i karmienia zwierząt.

Edycja SBO:
2017

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Global sp. z o.o.. sp. k.  Termin realizacji umowy 370 od dnia przekazania placu budowy.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt „Dzika Ostoja” Wielgowo- I etap” :
Zakres prac obejmuje:
- pełna obsługa geodezyjna inwestycji;
-budowa budynku socjalnego wraz z kompletem instalacji sanitarnych i elektrycznych;
-wydzielenie obszarów dla zwierząt;
-budowa sieci wodociągowej i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w granicach I etapu;
-budowa sieci elektrycznej i teletechnicznej;
-budowa ogrodzeń wraz z furtkami i bramami;
-budowa przyłączy wod-kan, energetycznych, zbiornika na nieczystości ciekłe, wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów;
-budowa miejsc postojowych, dróg i dojazdów;
-wykonanie nasadzeń i wycinek;


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Otrzymano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa uzgadnianie etapowania prac.

Lokalizacja na mapie:

53.41565914672, 14.750381940878