BUKOVASPORT

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej w Szczecinie powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej w terenie otwartym.

Edycja SBO:
2017

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Zarządzania Projektami

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
W trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
- wykonano stan surowy otwarty budynku sanitarno-szatniowego wraz z pokryciem stropodachu, rozpoczęto: okablowanie budynku, docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonano podbudowy boisk i placów zabaw,
- zamontowano słupy oświetlenia zewnętrznego, przystąpiono do montaż opraw oświetleniowych słupów,
- ułożono kabel energetyczny zasilający budynek,
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- wykonano docelowe ogrodzenie obiektu od strony północnej i wschodniej.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Lokalizacja na mapie:

53.356530832369, 14.591261814401