CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę asfaltowego ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z trzema wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi pasami o długości ok. 1,5 km, w miejscu istniejącego szlaku. Zadanie zakłada  również uzupełnienie infrastruktury o dodatkowe ławki i kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Gospodarki Komunalnej

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Podpisana umowa na wykonawstwo.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa. Aktualnie w przygotowaniu jest opis przedmiotu zamówienia w celu ogłoszenia przetargu.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Złożono dokumentację projektową w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

Lokalizacja na mapie:

53.469045793727, 14.499288045772