KWIATY W MIEŚCIE - PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje przygotowanie łąki kwietnej nie będącej jedynie monokulturową murawą trawnikową, ale wielogatunkowym kwitnącym przez większą część okresu wegetacji kolorowym kobiercem. Dotyczy pasa zieleni w ciągu trasy średnicowej między skrzyżowaniem z ul. Warcisława i Krasińskiego. Obszar o powierzchni ok. 0,53 ha.

Edycja SBO:
2017

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano tzw. łąkę kwietną.

Lokalizacja na mapie:

53.454387855963, 14.546972918125