REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO

Opis projektu:

Zadanie obejmuje rewitalizację alejek i małego placu zabaw (piaskownica) oraz montaż stolików wraz z siedziskami w Parku Żeromskiego. Projekt zakłada także remont asfaltowych alejek w parku z przystosowaniem dla rowerzystów, odświeżenie ławek, montaż kamiennych stolików wraz z siedziskami. Rewitalizacja małego placu zabaw (piaskownica) obejmie remont wskazanego miejsca, wymianę piasku, zabezpieczenie terenu (ogrodzenie).

Edycja SBO:
2018

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Gospodarki Komunalnej

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Trwają czynności odbiorowe.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Przekazano wykonawcy teren budowy. W pierwszym etapie zostanie usunięta wraz z obrzeżami stara nawierzchnia alejki wzdłuż ul. Jacka Malczewskiego. Następnie zostanie wbudowana nowa nawierzchnia z przepuszczalnych kruszyw mineralnych ograniczona granitowymi obrzeżami. W miejscach starych ławek zostanie wykonana utwardzona kostką granitową nawierzchnia oraz zostaną zamontowane nowe ławki wraz z koszami na śmieci. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 15 lipca 2019 r.

Lokalizacja na mapie:

53.4334257, 14.5617521