BEZPIECZNY PARKING - BEZPIECZNE DZIECKO. BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53.

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę parkingu obejmującego 10 miejsc parkingowych, który miałby się znajdować na obecnie niezagospodarowanym placu położonym przy Szkole Podstawowej nr 53.

Edycja SBO:
2018

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019
Zadanie zrealizowane.
Zakres wykonanych prac:
- roboty przygotowawcze oraz niezbędne rozbiórki obiektów budowlanych,
- roboty ziemne,
- rozbiórka nawierzchni drogowych,
- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjnej pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych wypełniona przestrzennie mieszanką żwirową,
- nawierzchnie z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

Lokalizacja na mapie:

53.446843440151, 14.508703714456