SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI

Opis projektu:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie niewielkiego zakątka Parku Wolności w Podjuchach z jednoczesną bardzo życzliwą, wspomnieniową dedykacją dla podjuszanki - Moniki Szwaja (1949-2015). Pomysł SZWAJOWEGO OGRODU LITERACKIEGO opiera się na propozycji powołania do życia przestrzeni artystycznie kameralnej, przestrzeni o codziennych, przyjaznych walorach użytkowych. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wielu niepowtarzalnych artystycznie elementów wykonanych w technologii znanej we współczesnej sztuce jako metaloplastyka tj. z wykorzystaniem obróbki metali na zimno, obróbki metali na gorąco (kowalstwo artystyczne), odlewnictwa oraz dodatkowych technik dekoracyjnych. Oprócz artystycznego wykorzystania metalu, przewiduje się zastosowanie dodatkowych materiałów - kamień w formie uszlachetniającej podbudowy oraz elementów roślinnych, przede wszystkim ulubionych przez Panią Monikę żywych róż.

Edycja SBO:
2018

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane.

Lokalizacja na mapie:

53.369920428128, 14.599834885623