BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZCZELNEJ

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ul. Pszczelnej.

Edycja SBO:
2018

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Planowane przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
ZDiTM w ramach zadania zlecił: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn : Przebudowa ulicy Pszczelnej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED” . Planowana liczba punktów oświetlenia ulicznego LED – 8 sztuk.

Lokalizacja na mapie:

53.450637046567, 14.553566910576