#SZCZECIN - WIELKI NAPIS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CIEKAWE MIEJSCE DO PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje postawienie wielkiego napisu #SZCZECIN będącego atrakcją turystyczną Miasta oraz miejscem pamiątkowego zdjęcia.

Edycja SBO:
2018

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Biuro Architekta Miasta

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Przedłożono do ZUW Zgłoszenie Robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa analiza przekazanej  przez AS wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Napisu tj. architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej w tym kosztorysów i przedmiarów dla jednej koncepcji projektowej Napisu wybranej spośród koncepcji przygotowanych w Etapie 1.

 

Lokalizacja na mapie:

53.426895539255, 14.570636991388