ŁAWKI "LEŻAKI" NA TERENIE KĄPIELISKA ARKONKA I PARKU KASPROWICZA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje zamontowanie ławek typu leżaki w popularnych miejcach wypoczynku mieszkańców Szczecina.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano wstępne wytyczne konserwatorskie odnośnie możliwych lokalizacji i ilości elementów (ławek - leżaków) dla parku. Informacje posłużą projektantowi do sporządzenia analiz przestrzenno-kompozycyjnych do dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zgodnie z wytycznymi Zachodniopomorskiego WKZ przygotowane zostanie szczegółowe opracowania wskazujące lokalizacje elementów architektury w oparciu o analizę historyczna kompozycji założeń parkowych, które pozwoli ZWKZ ocenić wpływ planowanych działań na zabytek.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa uzgadnianie z WKZ lokalizacji zadania.

Lokalizacja na mapie:

53.4619353, 14.5042868