OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI SPACEROWEJ PRZY JEZIORZE SŁONECZNYM

Opis projektu:

Zadanie obejmuje instalację 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi wzdłuż ścieżki spacerowej przy Jeziorze  Słonecznym od strony ulicy Derdowskiego.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano pozwolenie na budowę. Po wykonaniu przez Enea szafki przyłączeniowej, zlecone zostaną roboty budowlane.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Opracowana została dokumentacja projektowa i oczekujemy na pozwolenie na budowę celem przystąpienia do realizacji zadania.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji - czerwiec 2019.

Lokalizacja na mapie:

53.424269810332, 14.499662550932