ROZBUJAJMY SZCZECIN - HAMAKI MIEJSKIE W PARKU ŻEROMSKIEGO I W PARKU KASPROWICZA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje zakup i instalację 20 hamaków w przestrzeni publicznej.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano wstępne wytyczne konserwatorskie dotyczących  możliwych lokalizacji i ilości elementów (hamaków) dla parku. Informacje posłużą projektantowi do sporządzenia analiz przestrzenno-kompozycyjnych do dokumentacji projektowej.   

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zgodnie z wytycznymi Zachodniopomorskiego WKZ przygotowane zostanie szczegółowe opracowania wskazujące lokalizacje elementów architektury w oparciu o analizę historyczna kompozycji założeń parkowych, które pozwoli ZWKZ ocenić wpływ planowanych działań na zabytek.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa uzgadnianie z WKZ lokalizacji zadania.

Lokalizacja na mapie:

53.4334257, 14.5617521