INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY

Opis projektu:

Zadanie obejmuje stworzenie artystycznej instalacji upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Biuro Architekta Miasta

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Został przygotowany regulamin konkursu na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie. W toku jest pozyskanie zgód na wykorzystanie praw autorskich w zakresie wizerunku przedmiotowej postaci przez Gminę Miasto Szczecin. Pierwsza korespondencja w przedmiotowej sprawie wystosowana została w czerwcu br. Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Biuro Architekta Miasta za pośrednictwem Radcy Prawnego – Pani Katarzyny Szczepary. W sprawie kilkukrotnie przesyłano korespondencję z przypomnieniem i prośbą o zaakceptowanie i podpisanie zgód dotyczących nieodpłatnego przekazania praw autorskich. Uzyskano już zgodę Mikołaja Korzyńskiego – scenarzysty filmu „Poranek Kojota” ( z dnia 31.10.2019 r.) i wstępną zgodę Studia Filmowego „ZEBRA” (od 01.10.2019 r. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03.09.2019 r.) – producent filmu „Poranek Kojota”. Obecnie nadal trwa oczekiwanie na uzyskanie zgód w zakresie praw autorskich i wykorzystania wizerunku fikcyjnej postaci od Edwarda Linde – Lubaszenko – odtwórcy roli Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina i Olafa Linde – Lubaszenkoreżysera filmu „Poranek Kojota”.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
W toku jest pozyskanie zgód na wykorzystanie praw autorskich w zakresie wizerunku postaci przez Gminę Miasto Szczecin.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace nad ustalaniem warunków konkursu (regulamin konkursowy) m.in. uszczegółowienie lokalizacji rzeźby, sposób jej przedstawienia, formę wykonania. W toku jest wydanie przez Biuro Prawne opinii związanej z rozstrzygnięciem kwestii praw autorskich i możliwości wykorzystania wizerunku przedmiotowej postaci przez Gminę Miasto Szczecin.

Lokalizacja na mapie:

53.428103752783, 14.57490706814