RÓŻANA FONTANNA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje wykonanie wolnostojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią oraz uzupełnienie terenu wokół fontanny elementami małej architektury.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano pozwolenie na budowę, trwają ustalenia dotyczące zakresu zadania. 

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektant uzyskał warunki przyłączeniowe do sieci. Termin realizacji dokumentacji przypada na lipiec 2019 r.

Lokalizacja na mapie:

53.374108336208, 14.688138335256