LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

Opis projektu:

Zadanie obejmuje stworzenie lapidarium poprzez zebranie i oczyszczenie przewróconych nagrobków oraz wbudowanie ich zgodnie z założoną kompozycją, a także postawienie tablic informacyjnych o charakterze historycznym.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Zakład Usług Komunalnych

Opis realizacji:

Stan na dzień 20.01.20 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Roboty budowlane w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Dokumentacja projektowa wykonana. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjęte. Przygotowane są zaproszenia do wykonawców o złożenie ofert cenowych. Planowany termin realizacji do 80 dni od przekazania placu budowy. 


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace projektowe.

Lokalizacja na mapie:

53.365857010315, 14.605818606084