ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA"

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę drewnianej wiaty do organizacji integracyjnych spotkań społeczności lokalnej oraz modernizację istniejącej drogi dojazdowej.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Pościelono masę bitumiczną na całej powierzchni, postawiono altanę. Ze względu na remont ul. Hożej poczekać muszą prace związane z połączeniem wjazdu z nową nakładką bitumiczną i chodnikiem, oraz prace związane z zamknięciem nawierzchni w miejscach łączeń i usunięcia nierówności.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Wykonano projekt oraz kosztorys. Umieszczono na stronie zapytanie ofertowe dla wykonawcy. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa analiza rynku.

Lokalizacja na mapie:

53.46258152248, 14.579433272092