EDUKACYJNY PLAC ZABAW

Opis projektu:

Zadanie obejmuje stworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7, na którym zainstalowane zostaną urządzenia do zabawy oraz nauki. 

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
Zrealizowane

Jednostka realizująca projekt:
Szkoła Podstawowa nr 7

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Zamontowano 12 urządzeń edukacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Została podpisana umowa z wnioskodawcą. Urządzenia znajdują się na taśmie produkcyjnej. Czas realizacji - instalacja urządzeń -czerwiec 2019.

Lokalizacja na mapie:

53.4661649, 14.539241