SBO 2020:Ostatnie dni głosowania!

Tylko do wtorku swój głos w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oddało ponad 20 000 osób. Termin mija 6 grudnia o godz. 12.00. Zapraszamy!

Przypominamy. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 122 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania, z tego 39 to projekty ogólnomiejskie, a 83 lokalne.

Głosowanie na projekty trwa od 22 listopada 2019 r. od godz. 12.00, a zakończy się 6 grudnia o godz. 12.00. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bez względu na wiek i miejsce zameldowania.

W tym roku również osoby niezameldowane, ale mieszkające w naszym mieście mogą oddać swój głos zarówno przez internet jak i tradycyjnie w punktach do głosowania.

Zobacz gdzie oddasz swój głos:

https://sbo.szczecin.eu/sites/default/files/inline-files/Punkty_glosowania_SBO.pdf

Do dyspozycji mieszkańców jak co roku jest również BUDŻETOBUS.

Zobacz harmonogram BUDŻETOBUSA:

https://sbo.szczecin.eu/sites/default/files/inline-files/Bud%C5%BCetobus_trasy_przejazdow_0.pdf

Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Zobacz listę projektów:

https://sbo.szczecin.eu/node/120?fbclid=IwAR11TJzy11lgQnmLd6mUncqQMyWNd4I8xM_aXWrknrIHts7cSRs_olS8RJ4